۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

درس های "کاسپین ماکان"


کاسپین ماکان، که به گفته خانواده زنده یاد ندا آقا سلطان (+) ، از دو ماه قبل از قتل جانسوز ندا با او آشنا شده بود و چند ماه بعد از قتل وی موفق شد از کشور خارج شود، با سفر اخیر خود به اسراییل و دیدار با شیمون پرز، مایه حیرت و خشم بسیاری از حامیان جنبش سبز شده است. به گزارش سایت های خبری در روزهای اخیر خبرهایی همراه با تصاویر دیدار وی با رییس جمهور اسراییل، منتشر شده. براساس این گزارش ها، وی به دعوت تلویزیون کانال دو اسراییل به این کشور سفر کرده. تبری جستن خانواده ندا از وی و اقداماتش و انتقادهای گسترده ای که نمونه های آن در بسیاری از وبلاگ های حامی جنبش سبز منعکس شده، نشان می دهد که کاسپین ماکان، در محاسبات خود برای یاری رساندن به جنبش سبز دچار خطایی مهلک شده اگر که نخواهیم بدبینانه تصور کنیم که او آگاهانه نقشی نفرت انگیز در بازی تخریب وجهه جنبش سبز بر عهده گرفته است.
اسراییل در طول تاریخ حزن انگیز و خون آلود خود هیچ گاه چنین مورد نفرت و انتقاد افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اجتماعی نبوده و هنوز آخرین اقدام تروریستی این دولت در قتل یکی از فرماندهان حماس در دبی نقل محافل سیاسی است آن گونه که دولت انگلیس هم یکی از دیپلمات های اسراییلی را به دلیل سواستفاده دولت اسراییل از یک پاسپورت انگلیسی در اجرای برنامه ترور فرمانده حماس، از لندن اخراج کرده. در این بین ادعای کاسپین ماکان مبنی بر این که به عنوان سفیر مردم ایران، حامل پیام صلح برای مردم اسراییل است، اگر حتی بپذیریم که او سفیر واقعی و نه مجعول مردم ایران است، نه تنها امتیازی برای ایران و ایرانی به حساب نمی آید بلکه به لحاظ وضعیت پیش گفته نظام صهیونیستی، یک سره خسران برای وجهه مردم ایران است.
طبیعی است او به عنوان یک "انسان" آزاد است تا ابراز نظر و مسافرت کند، ولی هزینه کردن از اعتبار یکی از قربانیان بزرگ جنبش سبز برای عرض اندام به همان اندازه نفرت انگیز است که اقدام توجیه کنندگان قتل و شکنجه معترضان در همه روزهای بعد از 22 خرداد که اگر این ها خون می ریزند، او خون می فروشد.
با این نمایشِ سراسر مشکوک، کادوی نوروزی کم نظیری برای افراطیون حامی دولت تدارک دیده شد؛ جنبش سبز اما باید درس های بزرگی بیاموزد؛ بیش از پیش بر استقلال سیاسی این جنبش و بی نیازی آن از تایید و تکریم قدرت های خارجی پافشاری کند و به خاطر بسپارد که مصون از "انگل" نیست. اصول جنبش سبز آنچنان واضح است که هزاران هزار کادوی این چنینی برای بدخواهان جنبش سبز نیز، حامیانش را گرفتار فرعی ها و حباب ها نمی کند. ما "راه سبز امید" را زندگی خواهیم کرد همچنان