۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

اخراج قلب / کاریکاتور هفته - 8

همه زور برای بیرون کشیدن قلب است از سینه؛ اخراج مهر و انسانیت ... اثری دلنشین از Tomi Ungerer/ France
*
دیگر پست های امروز: