۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

خط آخر حکم


محصل بودیم، "بچه" بودیم، معلم می گفت در اسلام سفارش شده که وقتی قاضی حکم می دهد باید معاشش تامین باشد، اتاق کارش سرد یا گرم نباشد، حتی کفش تنگ به پا نداشته باشد تا خدای نکرده حکمی که می دهد از معاش و گرما و سرما و لباس ناراحت تاثیر نگیرد! ... می گویند اسلام دین دقت در جزییات است؛ اگر نخ دکمه پیراهت غصبی باشد، مال خودت نباشد، نمازت "باطل" است
*
دیروز قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بازداشت شدگان اعتراضات عاشورای تهران، همان اول کار، قبل از شنیدن دفاعیات متهمان و وکلا، در معرفی دادگاه گفت: "... محاکمه عوامل "ضدانقلاب" شروع می شود ..." و به این ترتیب همه ما را تا خط آخر حکمش برد؛ همان اول خط دادگاه
*
ما حالا سال هاست "بچه" نیستیم ... اسلام اما همچنان دین دقت در جزییات است