۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

رسانه ای که همیشه ناراحت کرده!

در شماره سیزدهم مهر ماه 1352 روزنامه اطلاعات، این خبر چاپ شد:
"دفتر نمایندگی بی.بی.سی در تهران تعطیل گردید و به "جان بیرمن" نماینده آن اخطار شد که خاک ایران را ترک گوید. منابع آگاه علت این تصمیم را انتشار اخبار "مغرضانه توام با سو نیت" در مورد ایران به وسیله بی.بی.سی ذکر می کنند. برای دومین بار است که در طول سال های اخیر دفتر بی.بی.سی در تهران تعطیل می شود. نزدیک به دو سال قبل از نماینده دیگری از بی.بی.سی به علل مشابه خواسته شد دفتر تهران را تعطیل کند. منابع تهران در تایید تصمیم به تعطیل دفتر بنگاه سخن پراکنی بریتانیا در ایران می گویند: "از آن جا که بی.بی.سی همواره به طور مغرضانه و با سو نیت در مورد ایران حقایق را دگرگون جلوه گر می ساخت تصمیم گرفته شد هیچ گونه ارتباطی و تماسی با آن سازمان وجود نداشته باشد و بدین جهت از بامداد امروز دفتر نمایندگی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا در ایران تعطیل گردید و به نمانیده آن اخطار شد که کشور را ترک نماید".
*
خبرگزاری ها خبر زیر را اول تیرماه امسال مخابره کردند:
"خبرنگار "بی. بی.سی" به اتهام حمایت از آشوبگران و تحریک افکار عمومی دیروز از ایران اخراج شد. جان لاین خبرنگار بی بی سی در ایران تنها 24 ساعت فرصت دارد تا ایران را ترک کند. (این 24 ساعت از دیروز آغاز شده است.) برپایه این گزارش، جان لاین به اتهام ارسال اخبار و گزارش های جعلی و دروغین، نادیده گرفتن بیطرفی در اخبار و حمایت از آشوبگران و زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران، دامن زدن به اغتشاشات و فریب و تحریک افکار عمومی و نادیده گرفتن منشور اخلاقی خبرنگاری باید طی 24 ساعته آینده ایران را ترک کند".