۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

محاکمه


تصویر بالا مربوط به فروردین سال 1334 است؛ چهل و هشت سالگی صاحب عکس. سی دی ماه، سالروز درگذشت وی است ... او مهدی بازرگان است در دادگاه