۱۳۸۸ دی ۱۷, پنجشنبه

حسینیان؛ خشمگین ... آنگاه عاجز


حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان، چهره "امنیتی – سیاسی – جنجالی" سال های اخیر و نماینده فعلی تهران در مجلس، نامه ای منتشر و از نمایندگی در مجلس اعلام استعفا کرده است. تندی کلام وی از سال ها قبل به خصوص وقتی به حمایت از سعید امامی، متهم پرونده قتل های زنجیره ای، برخاست عیان شده بود و در ماه های اخیر این تندی کم و بیش بروز بیشتری داشت. این استعفا در حالی اعلام می شود که وی به عنوان حامی پر سر و صدای احمدی نژاد طی همین هفته، طرحی را با همفکران خود در مجلس برای تصویب ارائه کرد که خواستار کاهش مدت انتظار برای "اعدام" محاربان از بیست روز به پنج روز بود! چنان که به نظر می رسد حتی طرح تندروانه ای چون اعدام پنج روزه هم آرامشی برای وی به ارمغان نیاورده، آن چنان که اتهام پراکنی و دشنام های گسترده ای که وی در این ماه ها و حتی استعفانامه اش نثار مخالفان جریان خود کرده. یأس "ضربتی" حسینیان شاید به متهم شدن قاضی مرتضوی در پرونده کهریزک مربوط باشد که دیروز رسانه ای شد ولی وی به طور کلی از شكست خورده و سرخورده شدن خود سخن گفته و بسیاری از مقامات حکومتی و حتی محاکم نظامی را در این سرخوردگی مقصر دانسته. آن چه در این نامه به طور پررنگی خارق العاده نشان می دهد، اعتراف و اصرار به "عجز" این روحانی خشمگین است؛ عجزی که احتمالا از تنش فزاینده در درون حاکمیت در مدیریت و کنترل اعتراضات ماه های اخیر هم خبر می دهد.