۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

شب زندان نوری زاد عزیز

امشب را "محمد نوری زاد" عزیز در زندان صبح می کند؛ چه روز غم انگیزی بود امروز ... سکه شجاعان و آزادگان را در این مُلک با نشان "حبس و حصر" ضرب کرده اند