۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

کردان و کنایه

خدا کردان را بیامرزد ... اگر احمدی نژاد نخواسته بود وزیرش کند، اگر خودش نخواسته بود وزیر شود، اگر گرفتار "دکترا"یش نشده بود؛ باز هم قرار نبود که نمیرد ولی حتما تابوتش را این همه با "حرف و حدیث و کنایه" تشییع نمی کردند ... گاهی سکوت بهترین بدرقه مسافر است