۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

سلاح بی رقیب جنبش سبز

جنبش سبز در برابر جریان سرکوب چه سلاحی دارد؟ ارتش و سپاه و پلیس دارد؟ باتوم دارد؟ گاز اشک آور و اسپری فلفل دارد؟ گلوله دارد؟ اوین و کهریزک دارد؟ برای راهپمایی اضافه حقوق می گیرد؟ صدا و سیما دارد؟ خطیب جمعه و جماعت دارد؟ حال بیت المال را می برد؟ همین رسانه های نیم بندش را با اشاره ابرو از کار نمی اندازند؛ اس ام اس ها را، شبکه های ماهواره ای را، روزنامه ها و سایت ها و وبلاگ ها را؟ ... جنبش سبز خیلی چیزها ندارد ولی چیزی دارد که هیچ کس جز خودش نمی تواند آن را از او دریغ کند؛ آن "اخلاق" است و این تنها سلاح می ارزد به همه آن چه نداریم؛ چون جریان سرکوب با هیچ کدام از ان چیزهایی که دارد و ما نداریم، "الف" اخلاق را هم نمی تواند بخرد؛ چون پایه و اساس کارش این نیست که اگر بود اصلا جنبش سبزی نبود! تازه هر کسی بویی از اخلاق برده باشد پادگان آن ها را ترک می کند، ترک هم نکند دل و دستش می لرزد برای همراهی ارتش سرکوب. این برگ برنده خود را برای عطش هیجان های زود گذر از کف ندهیم؛ لطفا.