۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

زلزله ناز

عشق است زلزله های بندرعباس (+)؛ توی خود شهر خبردار می شوند، بیست کیلومتر آن طرف تر آب از آب تکان نمی خورد! زلزله به این نازی سراغ دارید؟! تا همین لحظه حتی کانون زلزله هم کشف نشده! ... دو ساعت پیش توی شهر زلزله شد؛ ما در بیست کیلومتری شهر هنوز نلرزیده ایم! ... عجب!
*
لینک مرتبط اول (+)
لینک مرتبط دوم (+)