۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

ناگهانیشاید در ناخودآگاه خیلی‌های‌مان، آن چیزی که در ماجرای گشایش‌‌های اجتماعی اخیر برای زنان سعودی، مایه حسرت و حسادت شده، نه دادن حق رانندگی و فتوا و پخش صدای خواننده زن از رسانه‌ی ملی‌شان، که «ناگهانی» بودن‌ این همه بوده؛ اینکه اگر این محدودیت‌ها «خدایی» بوده، که چنین القا شده بود، حالا و ناگهان خدایی آمده که دنیای دیگری دارد؛ نو و البته مخالف دیروزش!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر