۱۳۹۵ دی ۱۹, یکشنبه


در این ده سال گذشته، هاشمی رفسنجانی را خیلی آزار دادند، خیلی تحقیرش کردند، خیلی توهین به او کردند، خیلی لگد زدند به او؛ برای همه این‌ها رسما بسیج شده بودند و این همه در حالی‌که توان دفاع را از او  ستانده بودند.

او اشتباهات (گاه بزرگ) داشت اما خیلی زودتر از اصحاب مدعی بصیرت، دورتر را دید و از آن گفت.

کفه تعقل، بی‌او سبک‌تر خواهد بود.

روحش شاد

هیچ نظری موجود نیست: