۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

دو بال


انتخابات دو بال دارد؛ مشارکت و رقابت.
«همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند»، صحه و تاکید روحیه‌بخش بر «مشارکت» است. خدا کند شورای نگهبان، آن بال دیگر را بیش از حد قیچی نکند. پرنده تک بال، نه زیباست و نه پرنده.
به قول دکتر حسین بشیریه در کتاب «گذار به دمکراسی»: «جوهر دمکراسی بیشتر در رقابت نمایان می‌شود تا در مشارکت. حتی مشارکت صد در صد مردم در انتخابات تضمین کننده وجود دمکراسی نیست. چه بسیار نظام‌های غیردمکراتیکی که در قرن بیستم موفق به احضار قریب به اتفاق مردم در صحنه انتخابات شده‌اند.»
.
.