۱۳۹۴ آذر ۲۹, یکشنبه

سهم مشترک چشم‌ها

این شش عکس، سهم مشترک چشم‌های من و لنز دوربین موبایل و چشم‌های شما؛ از دیروز و امروز سرد، مه‌آلود و سفید ... و خوب.
.