۱۳۹۳ آبان ۴, یکشنبه

ارزان بذل نکنید لطفا

برخی دوستان مطبوعاتی من در زنجان شاید آزرده خاطر شوند از این که در هنگامه سفر اخیر روحانی به زنجان، کارشان را در نشاندن رییس جمهوری در مقام «یار»، که بار معنایی خاص خودش را در ادبیات دارد، زیر سئوال ببرم، و تقبیح کنم که زیر عنوان «خانه مطبوعات و خبرگزاری‌های استان زنجان» در آستانه این سفر بیانیه بدهند با این شعر که «حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه / اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد».
.
این عاشقانه‌ها سهم مرکب سواران قدرت نیست؛ ارزان بذل نکنید لطفا.