۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

از دور


این گل کاکتوس است. چند روز قبل این عکس را گرفتم.
.
نوشته «کاکتوس‌ها در ایران گونهٔ بومی ندارند»؛ یعنی از سرزمین آبا و اجدادی هزاران کیلومتر دور مانده‌اند ... حرف‌ها دارند لابد.
.
.

.