۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

150

سلام  مهربان
.
این که خود ِ خدا گفته: «به راستى انسان را در رنج آفريده‌‏ايم» به همان اندازه که می‌ترساند از واقعه‌ی هم‌آغوشی ازلی انسان و رنج، به همان اندازه بشارت است که انسان را نشانه‌ای است به اسم «رنج».
خوب من! تو خوب می‌دانی چه شوری نهفته است در این؛ چه بهانه‌های ایمان و صبر که از دل آن بتواند که بتراود. «رنج فهمیده شده»، زیباست؛ زیبای زیبا.
.
.