۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

درس‌ خوبِ تکراری، اما دور ِ دور


خانم ماریا میلر، وزیر فرهنگ بریتانیا، ناگزیر از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ به این علت که 5800 پوند بیشتر از پولی که دولت به عنوان کمک خرج به او داده بود، مصرف كرده. بعد نخست وزیر، آقای ساجد جاوید را به عنوان وزیر فرهنگ جدید معرفی کرده: یک مسلمان شیعه را.
.
این دو خبر در کنار هم را، بگذارید کنار خبرهای خودمان؛ کنار عادی شدن خبرهای فساد، رها ماندن مفسدین، کنار مثلا خشمگین شدن از ملاقات نوروزی وزیر فرهنگ‌ مملکت با رئیس جمهور سابق مملکت؛ کنار این همه چشم‌های تنگ روی سرهای سبک که آن بالاها نشسته‌اند.
.
.