۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

112

سلام بر تو، تو که خوبیِ یادی
.
اصلا لازم نیست آدم حسودِ قهّاری باشد ...
می‌شود به سنگی، در گوشه‌ای از گذر، که سایه‌ی تو هر روز روی آن می‌افتد هم حسودی کرد؛ شده که می‌گویم. «نوری رو که دستاته» که جای خود دارد.
.
سایه‌ات برقرار بهانه حسادت