۱۳۹۲ بهمن ۱۷, پنجشنبه

109

سلام یادِ نور و شعله
.
یادت که نرفته؟ ... که تنگ است دنیایی که شانه‌های تو دور است در آن
یخبندان، عصر غیبت توست
مرا گرم کن
توی رگ‌هایم نور بریز

.