۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

دریا


قسمت همه نیست که هر روز از کنار دریا رد شوند! اینجا، ساحل بندرعباس، با چشم غیرمسلح هر روز می‌توانی جزایر  قشم و هرمز را ببینی؛ اگر که غبار زیاده از حد نباشد. در روزهای پاک ِ پاک، ساختمانهای بلند ساحل قشم را هم می‌توانی ببینی. دریا هم پر از کشتی و لنج‌های لنگر انداخته است. دریا خوب است. دریا بزرگ است. دریا پر از راز است.
.

این عکس‌ها را امروز صبح گرفته‌ام. 
.
آن خشکی در پس زمینه، قشم است. روی عکس کلیک کنید؛ بزرگتر ببینید
*
 آن خشکی در دور، هرمز است
*


 .
این البته باغچه محل کار است!
*
.
این آلبوم در پلاس (+)
در فیسبوک (+)