۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

چهارپاره – 127 / آقای روحانی! ما متفاوتیم

(1)
روحانی در جمع مرد اهواز با بیان اینکه در زمینه روابط خارجی تا چند روز دیگر توافق ژنو اجرایی خواهد شد، گفته: «می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران.»
.
(2)
آقای روحانی! شما دیروز حرفهای خیلی خوبی زدید. ارزشمند‌ترین‌شان شاید اینجا، وقتی گفتید: «ما نیاز به هجرت داریم؛ هجرت از شرایط بد زندگی به شرایط مطلوب، هجرت از تورم و رکود و گرانی و بیکاری تا اشتغال، هجرت از جامعه‌ای که دیگران برای ما شکاف درست کردند تا به یک جامعه متحد، هجرت از روابطی که با جهان شایسته این ملت بزرگ نیست تا رسیدن به یک روابط سازنده با جهان.»
.
ولی این یک قلم، این که قدرتهای بزرگ تسلیم ما شدند، خیلی بد بود، چون دروغ بود. اگر آنها تسلیم شدند پس ما چرا داریم نرمش را تئوریزه می کنیم؛ برای تسلای قدرتهای بزرگ؟
.
(3)
آقای روحانی! این پنبه را از گوش‌تان بیرون کنید. ما طرفداران شما با طرفداران آقای احمدی‌نژاد متفاوتیم؛ یعنی باید چنین باشیم. ما شش سال چشم بر کژی و نشانه‌های روشن ویران‌سازی بنیان‌های قوام کشور و ملت نمی‌بندیم که مثلا یک خانه‌نشینی 11 روزه بشود حجت توبه کردن‌مان از پشتیبانی از رئیس‌جمهوری محبوب! نمی‌گذاریم کار به جایی برسد که چند سال بعد با ذره‌بین دنبال حرف راست توی حرف‌هایتان بگردیم؛ همان کفاره‌ای که گریبان طرفداران رئیس جمهوری اصولگرا را گرفت؛ گیریم هنوز حیا نمی‌کنند و طلبکارند. 
دروغ بگویید، حال‌تان را می‌گیریم؛ در همین وبلاگهای فیلتر شده، و در هر جایی که وسع‌اش را داریم.
.
(4)
می‌خواهیم همچنان شما را دوست داشته باشیم. می‌دانیم این دوستی بدخواه زیاد دارد. می‌دانیم در این چند ماهه کلی دندان تیز شده برای دردیدن تدبیر و امید، سفارش‌های تازه گرفته‌اند. می‌دانیم «باکتری‌های دروغ‌زی» از شما می‌خواهند شرایط بد کشور را حتی وارونه جلوه دهید تا دشمنانی که خود برساخته‌اند، پر رو نشوند. توکل بر خدا کنید. سکوت بکنید ولی دروغ نگویید. تدبیر بکنید و هیچ جای تدبیر را به دروغ بند نکنید. دروغ ویران می‌کند. در همان دینی که لباس‌اش را بر تن دارید دروغگو دشمن خداست و «دروغ» کلید خانه‌ی پلیدی‌هاست.
.
آقای روحانی! مچکریم و امیدوار.