۱۳۹۲ شهریور ۲۷, چهارشنبه

نامه‌ی نهم

سلام
هر شکلی وقتی مساحت و حجم دارد که بشود به یک تا بی‌نهایت مثلث تقسیم‌اش کرد. فقط خط است که خالی از مثلث‌هاست. مساحت ندارد. فقط مسافت است؛ نقطه‌ای که راه می‌رود و «اثر» دارد. حتی مثلث را هم اوست که می‌سازد.
.
دل‌آرام! نقطه بودن و حرکت کردن، بهتر از مساحت و حجم داشتن نیست؟
دل‌آرام! مرا حرکت و اثر بده.
.
از عکسی که برایت سنجاق این نامه کرده‌ام، خیلی خوشم آمده، تو هم ببین.
.
خداحافظ