۱۳۹۲ مهر ۲, سه‌شنبه

درباره نیروگاه حرارتی بندرعباس

اردیبهشت ماه امسال مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان (وفادار) درباره نیروگاه حرارتی برق بندرعباس گفته بود: «نیروگاه حرارتی برق قهرمان آلودگی هوای بندرعباس است ... سیستم‌های این واحد قدیمی است. عمر تجهیزات کنترل آلودگی آن نیز بیش از 40 سال است و در این واحد به جای گاز از سوخت مازوت استفاده می‌شود  ... نیروگاه حرارتی غرب بندرعباس با تولید 5 و نیم درصد از برق شبکه سراسری کشور چهارمین نیروگاه بزرگ کشور است اما به دلیل اهمیت ویژه این نیروگاه در تولید برق کشور، امکان تعطیلی آن وجود ندارد … اگرچه هرمزگان از صنایع عظیم گاز برخوردار است اما این نیروگاه بدلیل افت فشار گاز در زمستان از سوخت مازوت استفاده می‌کند ...  بحث گاز سوز شدن نیروگاه بندرعباس در قالب مصوبه سفر سوم هیأت دولت به استان هنوز اجرایی نشده و استفاده از مازوت موجب شده تا در اواخر پاییز و فصل زمستان به دلیل پایداری هوا، آلودگی بیشتر خود را نشان دهد.»(+)
.
در این اظهارت تأکید شده بود که استفاده از مازوت، محدود به زمستان است ولی عکسی که عصر دیروز گرفتم (زیر)، و هر روز مسافران غرب بندرعباس با صحنه‌ی فجیع آن و رد دود پهن شده‌ بر سینه آسمان مواجهند، و عموما در طول سال از کیلومترها دورتر نیز قابل مشاهده است، حکایت از آن دارد که نیروگاه حرارتی بندرعباس همچنان تمایلی به دوستی با محیط زیست و ریه مردم بندرعباس ندارد؛ دلیل، هر چه که هست.
.
.
قبلا در همین باره در همین وبلاگ: + و ++
.
.