۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

نامه‌ی دوازدهم

دل‌آرام ِ خوب! دل‌آرام دور! دل‌آرام نزدیک! دل‌آرام پرشکوه! دل‌آرام صبور! دل‌آرام؛ قبله‌ی سکوت
سلام
.
گاهی همه‌ی حرف، در اسمی است که تو را به آن می‌خوانم ... همین
.
خداحافظ
.