۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

شعر جمعه – 26

...
مجنون چه غم از باد بیابانش اگر
مشت خاکستری از وی سوی لیلا ببرد؟
...
حسین منزوی