۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 149


.
Ernst Haas
.
در غوغای پیرامون؛ آن آرامش در نگاه مارتین لوترکینگ
.