۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

شعر جمعه - 20

...
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بی‌تابم، که دلم می‌خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.
دورها آوایی است، که مرا می‌خواند.
.
.
سهراب سپهری