۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

شعر جمعه – 16


.
بهار
ادامه پیراهن ِ توست
که روزی میان ِ گُل‌ها وزیده است.
.


.
.
 سهیل محمودی
.
.
منبع تصویر: +
.
.