۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

12 – 12 - 12عدد 12 را دوست دارم؛ ... عدد ماه‌های سال خیلی از تقویمهای دنیاست، نیم ِ یک شب و روز است، از قدیم و ندیم به اسم «یک دوجین»، واحد شمارش بوده، زمانی که حضرت موسی چوب خود را به سنگ زد ۱۲ چشمه جوشان باز شد تا قبایل بنی‌اسرائیل از آن بنوشند، حواریون مسیح ۱۲ نفر بودند، امامان شیعه ۱۲ نفر هستند، 12 مظهر خدایی در هندوئیسم هست ... اصلا هم عدد صُلب و سختی نیست؛ به یک، دو، سه، چهار، شش و دوازده، فارغ از این که زوج‌اند یا فرد، به راحتی تقسیم می‌شود؛ بی‌باقیمانده! (بقیه خواص 12 را ببینید: +)
.
یک جوری حسّ خوش یمنی با خودش دارد!
...
امروز روز دوازدهم از ماه دوازدهم در دوازدهمین سال هزاره سوم میلادی است.
.
برای همه، روز و شب خوبی باد.
.
یادآوری: روز بعدی که شماره روز و ماه و سال تکرار شود، رفت تا 1 – 1- 1؛ اول ژانویه 2101 میلادی؛ 89 سال بعد! (+)
.
.