۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

سوژه
می‌گفت: عجله‌ای این عکس را گرفتم، همین طور که کنار هم ایستاده بودند، گفتم سوژه است ... بعد سر فرصت که عکس را دیدم، تازه متوجه انعکاس آن در آینه‌های سمت چپ عکس شدم ... و این که آن دو تن، یکی شده‌اند!
.
.
در پلاس(+)
.
.