۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

دو خط موازی به زمین


امتداد آن دو خط موازی به زمین که برسد، روح چند انسان از تن شان به آسمان، در می شود :(
مکان: سوریه، خط مقاومت
.
.
.
منبع عکس: +