۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

صاحبان آن بوسه تاریخی

 
اديت شين پرستاري بود كه در بيمارستانی در نيويورك كار می کرد. او  روز 14 آگوست 1945، روزي كه ارتش ژاپن تسليم شد و عملا جنگ جهاني دوم تمام شد، به همراه هزاران نفر از شهروندان نيويورك به استقبال ارتش آمريكا رفت. يك ملوان آمريكايي جوان كه در ميان هم گروهان خود به استقبال مردم پاسخ مي داد، با ديدن اديت در ميان راهش او را در آغوش كشيد و بوسيد و به راه خود ادامه داد. صحنه بوسه ملوان جوان و پرستار خيلي زود نمادي از شادي پايان جنگ جهاني دوم و ورود صلح شد. به يادبود پايان جنگ جهاني دوم مجسمه اي از پرستار و ملوان در حال بوسيدن ساخته شد و در ميدان تايمز نيويورك قرار داده شد. خانم پرستار دو سال پیش در سن 91 سالگی درگذشت(+).
عکس ملوان جوان سابق را از اینجا(+) برداشته ام!
.
.