۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

آن خود، عین فساد است


« ... هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو، وی را دغدغه خود نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او، رغبت به آن زن بیشتر شود. پس تو نشسته ای و رغبت خلق از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی. آن خود، عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد فعل بد کند، اگر منع کنی و اگر نکنی، او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفت. فارغ باش و تشویش مخور. منع جز رغبت را افزون نمی کند، علی الحقیقت.»
.
منبع: مولانا جلال الدین محمد مولوی، فیه مافیه، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362، ص86
.
در پلاس (+)