۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

درخت و دیوارکاش همه دیوارها این همه مهربان بودند
کاش همه درخت ها این همه عزیز بودند
.
.

این عکس را، نه روز قبل، توی یکی از کوچه های حوالی حسینیه ارشاد گرفتم
.
.