۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 90Ultraviolett
*
همیشه زیباست طره موهایی که باد می برد. باد می داند؟ و می داند که چه رشک برانگیز می شود؟
.
.

.