۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

خوف بنیانگذار

امام خمینی بعد از کشف کودتای نوژه گفته بود: "ما از این امور ترس نداریم. ما از قشرهای خودمان می‌ترسیم شما صنف روحانیت، هم ایدهم الله تعالی، اگر چنانچه کارهایی خدا نخواسته انجام دهید که از چشم ملت بیفتید، حتی در دراز مدت، آن روز است که دیگر فانتوم لازم نیست، خود ملت شما را کنار می زند و ملت هم بی هادی کاری نمی‌تواند انجام بدهد... من خوفم از این است که ما نتوانیم، روحانیت نتواند آن چیزی که بر عهده اوست صحیح انجام دهد"
.
.
.