۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 81

.

Kouji Shimozato
Oshika-mura, Nagano, Japan
*
رفیق ژاپنی به عکاسی سیاه و سفید علاقه دارد، و به عکاسی سیاه و سفید از جنگل و درخت؛ هر دویی که من هم دوست دارمشان! قبل تر و اینجا(+) هم از دریچه دوربین او به درخت های گیلاس نگاه کرده بودیم ... گاهی فکر می کنم، تصور زیبایی طبیعت بدون درخت و بدون جنگل، چقدر سخت است
.
My Japanese friend likes black and white photography, and black and white photography of forests and trees, two things that also I like them!  Earlier, and here(+) ,we had looked through his camera to cherry trees ... Sometimes I think, to imagine the beauty of nature with no trees and no forest, is too much difficult.
.
.
اگر عکس را نمی بینید، اینجا(+) را کلیک کنید
.
.
.