۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

زیستن در آزادی


"(اتحادیه) همبستگی (لهستان) امور خود را طوری اداره می کرد که گویی دولت (کمونیستی) لهستان وجود ندارد. به جای تلاش برای دمکراتیک کردن و باز کردن حزب، جنبشی دمکراتیک و باز – و گاهی به شکل ساده لوحانه باز – را سازماندهی می کرد. فعالان همبستگی به جای مبارزه با سانسور دولت، خودشان کتاب و روزنامه منتشر می کردند. تا 1981 دو هزار عنوان مختلف کتاب چاپ شد و شاید صدهزار لهستانی به نوعی در مطبوعات زیرزمینی به عنوان نویسنده، حروفچین، راننده و پیک کار می کردند. زن های سالخورده که عینک ته استکانی می زدند و به کمک عصا راه می رفتند، نسخه های روزنامه های زیرزمینی را در ساک خرید خود حمل می کردند. همبستگی نشان داد که زیستن در آزادی مستلزم سرنگون کردن حکومت نیست".
.
سرزمین های شبح زده – تینا روزنبرگ – ص 233
.
.
.