۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

مجید توکلی - سمیر قنطار


اول - مجید توکلی نزدیک دو سال است که زندانی شده؛ بعد از مراسم روز دانشجوی سال 88؛ بابت یک سخنرانی (اتهام هر چه بود، "قتل" نبود). دیروز خبر رسید که به درخواست وزارت علوم و با حکم دادگاه، او را برای همیشه از تحصیل، در زندان و خارج از آن، محروم کرده اند(+).
.
دوم - یک دادگاه اسراییلی سال ها قبل "سمیر قنطار" را در ماجرای قتل یک خانواده اسراییلی مقصر شناخت و وی را به حبس ابد محکوم کرد(+). او در جریان مبادله اجساد سربازان اسراییلی و اسرای فلسطینی، سه سال قبل، آزاد شد در حالی که در مدت زندانی شدنش توانسته بود از دانشگاه آزاد اسراییل لیسانس بگیرد. اسراییلی ها روی این ماجرای درس خواندن قنطار، مانورها دادند
.
.
.