۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

65


.
.
.
چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود
.
*
 
حسین منزوی، امروز - یک مِهر نود - 65 ساله می شد
.
.
.