۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 76

 
Adrian O Sullivan
.
 
Cinzia Maria G
.
 
Erzsebet Kosyak
 .
 
Fiona Thornhill
.
 
بندرعباس – عبدالحسین رضوانی
 .

 تماشای دسته جمعی تلویزیون - ایران قدیم
؟
.
احتمالا "جنگ ویتنام"
؟
.
 تابوت :(
؟
.
 ؟
.
؟
.
؟
.
؟
.
*
عکس های سیاه و سفید احتکار شده برای هفته های بعد، یا جا مانده از هفته های گذشته را حالا و یکجا ببینید ... چه ایرادی دارد!؟
.
.
.