۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

قول های گمشده یک انقلاب – همه ملت موظف به نظارت اند


"... آقایان توجه کنند و همه ملت موظفند که بر این مطلب نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی متوجه باش و خودت را حفظ کن ... اگر دیدند بر خلاف مقررات اسلام عمل می شود بازاری باید اعتراض کند، کشاورز و معممین و علما باید اعتراض کنند تا کژی ها را راست کنند ... باید مسلمان این گونه باشد که اگر دیده شد خلیفه مسلمین و هر کسی پایش را کج گذاشت شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. ما باید در عالم نمونه نشان بدهیم و ایران یک الگو است، با رفتن شاه ظلم تمام نمی شود، اگر بنا باشد که ظالم ها بروند و ما یک دسته دیگر جای آنان بنشانیم و همان کارها را به اندازه ای که قدرت داریم انجام بدهیم ما هم همان رژیم هستیم ..."
.
امام خمینی (ره) – روزنامه اطلاعات – نه خرداد 58
*
.
.
.