۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

کِشتی دست دوم اسراییلی


حس خوبی ندارم! ... یک کشتی دست دوم اسراییلی را یک شرکت واسط به ایران فروخته، بعد آمریکا شرکت اسراییلی مالک کشتی رو تحریم کرده و گفته که اگه دقت می کردین می فهمیدین کشتی تون داره کجا فروخته می شه. بعد این شرکت اسراییلی داره می گه نه! من نمی خواستم به ایران کشتی بفروشم که، اون شرکت واسط فروخته(+) ... یعنی به جایی رسیدم که کشتی دست دوم "رژیم اشغالگر صهیونیستی" رو هم نمی تونیم "پشت پرده" بخریم ... عزت بیشتر از این؟
.
.
.