۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

پس زدن عضوها

اولین رییس جمهوری فراری شد
دومین رییس جمهوری کشته شد، توسط کسانی که در پیروزی انقلاب شادی کرده بودند
چهارمین رییس جمهوری مایه همه فسادها و سست شدن پایه همه ارزش ها و تهاجم فرهنگی شد. به او گفتند: اکبرشاه
پنجمین رییس جمهوری، اصلاحاتچی منافق، لیبرال مسلک جامعه مدنی زده، پایمال کننده خون شهدا
ششمین رییس جمهوری، دشمن شاد کن، جریان انحرافی، اصلا رییس جمهوری کس دیگریست(+
*
چرا؟
... اشکال از "جمهور" است یعنی؟ 
.
.
.