۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

گمدیروز کلی آدم توی کلی جاهای دنیا حواس شان رفته بود پی عروسی نوه ملکه انگلیس، پسر ولیعهد ... چقدر چشم ها دوخته به عروس جوان و شاهزاده جوان ... خیلی ها گم بودند دیروز، خیلی "انسان"ها گم بودند. مناسبات انسانی تا حالایش ختم به خیر نشده، که در سایه جبروت و مکنت و قدرت معدودی، کثیری همیشه گم اند، سیاهی لشگرند. انگار بی اثرند. یعنی خوب است عده ای دلشان خوش باشد به این که "محو جمال دگران" شوند؟ 
.
.