۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

.

...
آه، ای روشن طلوع بی غروب
آفتاب سرزمین های جنوب
آه، آه ای از سحر شادابتر
از بهاران تازه تر سیرابتر
عشق دیگر نیست این، این خیرگیست
چلچراغی در سکوت و تیرگیست
...
فروغ
*
سال خوبی براتون آرزو می کنم، ای مهمانان این کلبه مجازی، ای چشم هایتان مهتاب آسمان راز سر به مُهر