۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

حالا که رفسنجانی رفت


رییس مجلس خبرگان رهبری تغییر کرد. خبر خیلی بیشتر از آن که "مهدوی کنی آمد" باشد، "هاشمی رفسنجانی رفت" است! جریان سازی ماه ها و هفته های اخیر علیه هاشمی رفسنجانی که تا پای پخش شعارهای تند علیه وی از سیمای جمهوری اسلامی هم پیش رفت، آتش تهیه این "تغییر" بود. مجلس خبرگان رهبری با وجود جایگاه مترقی و دمکراتیکی که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته، سال هاست از خود ِ ذاتی اش دور نگهداشته شده و از این رو تغییر رییس آن در کلیت خود، اتفاق مهمی نبود اگر که یک پای ماجرا "رفسنجانی"ی نبود که "شناسنامه انقلاب" بود. این تغییر می تواند  البته به بخشی از سریال بی پایان و پُربازیگر  صعود و سقوط افراد در نظام جمهوری اسلامی تعبیر شود که طبیعی  به نظر بیاید اما بخش های اخیر این سریال واجد تعارضی غریب است.
دو رقیب انتخاباتی سال قبل احمدی نژاد، یک نخست وزیر سابق و یک رییس مجلس سابق، با همسران شان اینک ایزوله  شده اند و کسی از اعضای خانواده و دوستان شان از آن ها خبری ندارد. همزمان با این، وقتی حتی خانواده رقیب انتخاباتی شش سال قبل اش نیز برای رفت و آمد در روز روشن و در شهر امنیت ندارند، خود رقیب نیز از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار زده می شود. سریال صعود و سقوط در نظام جمهوری اسلامی، دارد به "صعود" مردی ختم می شود که همه ی قبل از خود را زیر سئوال برد و می برد. و این طبیعی نیست. چه چیزی واقعا دارد "سقوط" می کند؟
*

این مطلب در کلمه (+)