۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

چه بگویم

چه بگویم که دل افسردگی ات
از میان برخیزد؟
.
نفس ِ گرم ِ گوزن ِ کوهی،
چه تواند کردن؟
سردی ِ برف ِ شبانگاهان را،
که پر افشانده به دشت و دامن؟

شفیعی کدکنی