۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

آدمی در تنهایی آسان تر طغیان می کند

خانواده دروغی است زاییده کسانی که تشکیلات این جهان را در جهت نظارت موثرتر بر مردم، در جهت بهره برداری کامل تر از اطاعت مقررات و افسانه ها، پایه گذاشته اند. آدمی در تنهایی آسان تر طغیان می کند، و وقتی با دیگران زندگی می کند، آسان تر تن به قضا می دهد.
.
اوریانا فالاچی - "به کودکی که هرگز زاده نشد" / ترجمه: مانی ارژنگی